Reklāma

Materiāli atbalstīs Apes novada daudzbērnu ģimeņu izglītojamos

Lai iespēju robežās atvieglotu Apes novada daudzbērnu ģimeņu izglītojamajiem izglītības ieguvi pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, piemēram, mūzikas, mākslas un sporta izglītības programmās, Apes novada deputāti 29.oktobra sēdē pieņēma lēmumu – par materiālo atbalstu novada daudzbērnu ģimenēm.

Nosakot, ka atvieglojumu saņemšanai vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji ar iesniegumu un  dokumentu, kas apliecina izdevumus, vēršas Apes novada pašvaldībā klātienē vai iesniedz iesniegumu un  dokumentu līdz katra mēneša 20. datumam, kas apliecina izdevumus, elektroniski, nosūtot tos uz e-adresi [email protected] līdz katra mēneša 20.datumam.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt