Reklāma

Daudzkārt lietojamo sejas masku izdale Apes novadā

Apes novada sociālā dienesta vadītāja Maija Kārkliņa informē, ka daudzkārt lietojamās sejas maskas (mazgājami mutes un deguna aizsegi) Apes novadā tiks izsniegtas pa vienai katrai personai vecumā no 13 gadu vecuma, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

Masku izdale Apē, Tirgus ielā 5 notiks

24., 25., 26.novembrī no plkst.09. 00 līdz 12. 00.

Masku izdale Gaujienā, “Mežniecība”-1 notiks 

24., 25., 26.novembrī no plkst.09. 00 līdz 12. 00.

Masku izdale Trapenē, “Pagastmāja” notiks 

23.novembrī no plkst. 9.00 līdz 12. 00.

Masku izdale Virešos, “Vecvireši” notiks

23.novembrī no plkst. 8.00 līdz 12. 00.

Masku izdales uzskaite tiks veikta attiecīgā žurnālā, norādot saņēmēja vārdu, uzvārdu, izsniegto masku skaitu. Par masku saņemšanu klients parakstās. Gadījumā, ja nav iespējams ierasties noteiktā laikā, lūdzu sazināties ar sava pagasta sociāliem darbiniekiem.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt