Reklāma

Apes novadā arī šonedēļ mācas klātienē

Foto: Dienas Bizness

Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts ir izdevis rīkojumu par klātienes mācību procesa organizēšanu Apes novada izglītības iestādēs no 19.aprīļa līdz tālākam rīkojumam.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” un pirmsskolas grupās Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas mācību programmu realizācijas vietā Vidagā, Trapenes sākumskolā un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā turpināsies pirmsskolas izglītības programmu apguve klātienē.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā un Trapenes sākumskolā mācību process klātienē notiks 1.-6.klašu un 12.klases izglītojamajiem.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 7.-9.klašu izglītojamajiem atļauts organizēt mācību procesu klātienē, tajā skaitā ne vairāk kā piecas formālās izglītības nodarbības ārtelpās vienai klasei nedēļā, rotācijas kārtībā. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, turpināsies arī individuālās konsultācijas izglītojamajiem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam.

Gaujienas mūzikas un mākslas skolā atļautas individuālās konsultācijas programmas tematiskajā jomā “Mākslas” izglītojamajiem, kuriem 2021.gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt