Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Savu skolu sardzē

Šomēnes Alūksnes novada pašvaldība prezentēs skolu tīkla optimizācijas plānu, kas, iespējams, paredz arī kādas izglītības iestādes slēgšanu. Lai arī konkrētu lēmumu vēl nav, Jaunannā un Strautiņos bērnu vecāki ceļ trauksmi – vai skolu slēgšana būs pārdomāta, izvērtēta un pamatota? Vecākiem ir vairāki jautājumi, uz kuriem vēl cer saņemt atbildes pirms lēmuma pieņemšanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Tiekoties ar pašvaldības izveidoto darba grupu, kas izvērtē skolas, vecākiem Strautiņos un Jaunannā likts noprast, ka novada pagastos saglabāsies tikai divas skolas – Ziemeru pamatskola un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola. Gan Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, gan Strautiņu pamatskolas vecāki negrib pieļaut skolu slēgšanu, vēl jo vairāk tādēļ, ka trūkst pamatotu, uz faktiem balstītu secinājumu.

Vairāk lasi šodien laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas padome Alūksnes novada domes priekšsēdētājam Dzintaram Adleram iesniegusi vēstuli, jo līdzšinējā komunikācija ar darba grupu, kas strādā pie novada skolu reorganizācijas plāna, nav bijusi produktīva. Vecāku vēstule, kas adresēta pašvaldībai:

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas padome

Centra iela 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājam

Dzintaram Adleram

2022.gada 3.februārī,

Jaunannā

Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas iespējamo reozganizāciju

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas padome (turpmāk – Padome) ir izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kura piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā, un sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai.

Šī gada 6. janvārī Padomes pārstāvji tika aicināti uz tikšanos ar Alūksnes novada pašvaldības izveidotās darba grupas pārstāvjiem, kas strādā pie novada izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas (turpmāk – Darba grupa). Tikšanās laikā tika prezentēti izglītības kvalitātes rādītāji, skolēnu skaita izmaiņu tendences, kā arī valsts un novada finansējums uz vienu skolēnu gan novadā, gan Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā (turpmāk – JMMPSK).

Tikšanās laikā tika konstatēts, ka Darba grupas izstrādātais situācijas raksturojums ir neprecīzs, priekšlikums par skolas reorganizāciju ir neobjektīvs un ir pretrunā ar skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un pagasta uzņēmēju interesēm, jo:

JMMPSK mācību sasniegumi lielākoties ir augstāki nekā vidēji valstī. Akreditācijas komisija savā slēdzienā konstatējusi, ka “JMMPSK veido kultūrizglītības telpu savā novadā, kopj un nostiprina savas tradīcijas, aktīvi iesaistās novada tradīciju veidošanā, rūpējoties par izglītības iestādes pozitīvo tēlu, atpazīstamību un veicinot piederības apziņu. Izglītības iestādei novadā ir nozīmīga loma bērnu kultūraudzināšanā – uzvedības korekcijā, garīgās pasaules bagātināšanā un brīvā laika jēgpilnā pavadīšanā, kas tiek īstenota gan ar piedāvātajām izglītības programmām, iestādes pasākumiem un ārpusskolas aktivitātēm, gan individuālā saskarsmē īstenojot mūzikas un mākslas satura piedāvājumu lauku apvidus izglītojamajiem (JMMPSK, Strautiņu pamatskolā, Malienas pamatskolā un Liepnas pamatskolā), nenosakot atlases kritērijus, piedāvājot katram izglītojamajam iespēju izglītoties profesionālās izglītības programmā”.

Darba grupas izvērtējumā skolēnu skaita prognozes tika balstītas uz pēdējo gadu skolēnu samazināšanos JMMPSK un novadā, bet netika vērtētas kontekstā ar pagasta attīstības stratēģiju un vietējo uzņēmēju attīstības plāniem. Apzinot vietējo uzņēmēju plānus, Padomes pārstāvji noskaidroja, ka tuvāko gadu laikā plānots veikt ievērojamas investīcijas uzņēmumu attīstībā un izveidot vairākas jaunas darba vietas. Tāpat arī, ieguldot lielas investīcijas, plānots renovēt divas dzīvokļu mājas Jaunannas centrā, tā risinot novadā sasāpējušo dzīvojamā fonda problēmu.

Finansējums uz skolēnu JMMPSK tika aprēķināts nekorekti, aprēķinus balstot tikai uz pamatizglītībā izglītojamo skaitu, neņemot vērā profesionālās ievirzes programmās – mūzikā un mākslā – apmācāmos skolēnus.

Skolu reorganizācijas nepieciešamība tika skaidrota arī ar mazo slodžu apmēru lauku skolu skolotājiem, kas neļauj nopelnīt pienācīgu algu un nav motivējoši, lai skolotājs varētu pilnvērtīgi strādāt. Tomēr arī šis aspekts nav izvērtēts, pietiekami iedziļinoties JMMPSK darbības specifikā, jo vairāki skolotāji vienlaicīgi strādā gan pamatizglītības, gan profesionālās ievirzes programmās, bet slodzes aprēķinātas tikai par darbu pamatizglītības programmā. Neskatoties uz to, ka vairums JMMPSK skolotāju ir ļoti profesionāli un visticamāk spētu atrast darbu citās mācību iestādēs, uz Padomes pārstāvju uzdoto jautājumu: “Vai ir motivēti turpināt darbu JMMPSK?” – atbildēja apstiprinoši.

Darba grupas izstrādātā novada skolu un skolēnu dzīvesvietu karte, kas paredzēta autobusu kustības nodrošināšanai, un plāns, kā tas notiks, ir tikai teorētisks, un nav pārbaudīts praksē. Pēc skolu slēgšanas pagastu skolēniem nokļūšanai uz skolu un mājup tiek solīts autobuss vismaz divos dažādos laikos. Tiek arī solīts interešu un profesionālās ievirzes mācības pagastu bērniem organizēt tā, lai tās būtu iespējams apmeklēt līdz pēdējam autobusam. Tāpat padome tika informēta, ka par skolēnu došanos uz interešu un profesionālās ievirzes mācībām, kā arī iekāpšanu autobusā, gādās speciāli norīkoti pilsētas skolu darbinieki. Ņemot vērā Alūksnes profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu augsto noslodzi, rodas jautājums, vai solījumi ir reāli izpildāmi, nodrošinot vairāk kā 90 JMMPSK profesionālās ievirzes audzēkņiem nodarbību plānu līdz pēdējam autobusam? Tā kā mūzikas skolā notiek individuālas nodarbības, esam bažīgi, vai pilsētas skolas darbinieki spēs izsekot visu audzēkņu nokļūšanai līdz nodarbībām tiem paredzētajā laikā.

Netiek apskatīts Jaunannas pirmskolas bērnu liktenis JMMPSK reorganizācijas gadījumā. Jaunannas bērnudārzā tiek uzņemti bērni no 18 mēnešu vecuma, savukārt Alūksnē vairāki vecāki ir spiesti gaidīt rindā vai arī izvēlēties citu dārziņu ārpus pilsētas. Vēlamies arī atgādināt, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 6. daļa nosaka “vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes”. Tā kā novadam nav pienākums nodrošināt transportu bērnudārza bērniem un šāds piedāvājums arī nav izskanējis, paredzams, ka vairākiem vecākiem varētu rasties problēmas nodrošināt bērnu nogādāšanu uz bērnudārzu, kā rezultātā tiem nāktos ilgstoši atrasties bezdarbieka statusā un dzīvot no valsts pabalstiem nevis pašiem pelnīt sev iztiku, nodrošinot nodokļu ieņēmumus valstij un novadam.

Ņemot vērā konstatētās neprecizitātes un bažas par Darba grupas izstrādātā plāna realizējamību, Padome lūdza sniegt precizētus finansiālos aprēķinus un konkretizētu skolēnu pārvadājumu un mācību organizācijas plānu. Lai gan atbildēt uz šiem un citiem Padomi interesējošajiem jautājumiem Darba grupas vadītāja L. Langrate piekrita, tiekoties klātienē ar Padomes pārstāvi (šī iespēja tika arī izmantota), tomēr rakstiskus un uzskatāmus materiālus, kas sniegtu atbildes uz šiem jautājumiem, joprojām neesam saņēmuši.

Balstoties uz iepriekšminēto, lūdzam nodrošināt informāciju par plānoto JMMPSK reorganizācijas gaitu, sniedzot konkrētas atbildes uz Padomi interesējošiem jautājumiem:

 1. Kādi ieguvumi būtu Jaunannas pagasta iedzīvotājiem skolas reorganizācijas gadījumā?
 2. Kādas negatīvās puses saskatāt Jaunannas pagasta attīstībā skolas slēgšanas gadījumā?
 3. Kā vērtējat situāciju, ka, slēdzot skolu, vairāk nekā desmit Jaunannas iedzīvotāji zaudēs darba vietas? Kādus ieteikumus un atbalstu varēsiet sniegt, lai tas neveicinātu darbaspēka aizplūšanu uz ārzemēm?
 4. Kā plānosiet skolēnu nogādāšanu mājās, ja ņem vērā to, ka skolēni apmeklē interešu izglītības nodarbības (dienā vidēji no 14.00. līdz 19.00)? Kur un kā laiku pavadīs tie skolēni (gaidot autobusu), kuriem nodarbības beigsies ātrāk, vai, kuri tās neapmeklēs? Lūgums sagatavot provizorisku, pārskatāmu autobusa kustības grafiku vienai nedēļai.
 5. Kā Jūs atbalstīsiet uzņēmumus, kuriem skolas slēgšanas gadījumā samazināsies apgrozījums vai pilnībā nāksies apturēt darbību (ēdnīca un veikali)? Kādas perspektīvas saskatāt tiem uzņēmumiem, kuri savus plānus balstījuši uz esošo pašvaldības pakalpojumu piedāvājumu Jaunannā un skolas slēgšanas gadījumā būs apgrūtināta darbinieku un dzīvokļu piepildījuma nodrošināšana?
 6. Prezentējiet savu redzējumu un rīcību, kā skolas ēka tiks apsaimniekota un izmantota pēc skolas slēgšanas? Atgādinām, ka tikai pirms 6 gadiem realizēts KPFI projekts „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā”, kā rezultātā par 303 722 EUR siltināta un renovēta skolas ēka.
 7. Kādu atbalstu esat snieguši Jaunannas pagasta iedzīvotājiem pēdējo gadu laikā? Miniet vairākus piemērus, izvērtējiet rezultātus.
 8. Uzrādiet detalizētus finansiālos aprēķinus par esošo finansiālo situāciju JMMPSK un ieguvumus pēc skolas reorganizācijas. Aprēķinos ņemt vērā arī skolēnu transporta un skolas ēkas uzturēšanas izdevumus.
 9. Vai Jūs nesaskatāt interešu konfliktu, ka Darba grupā darbojas Alūksnes skolu direktori?
 10. Vai slēdzot visas skolas Alūksnes novada dienvidu daļā, pašvaldībai ir izstrādāts plāns, kā uzlabot ekonomisko un demogrāfisko situāciju šajā apvidū? Vai ir ņemts vērā, ka daļa bērnu dosies mācīties uz kaimiņu novadiem (Balvi, Gulbene)?
 11. Vai Alūksnes mūzikas un mākslas skolas spēs uzņemt visus JMMPSK audzēkņus mūzikas un mākslas programmās? Veiciet konkrētu situācijas modelēšanu, norādot, līdz cikiem būs iespējams apmeklēt visiem JMMPSK audzēkņiem nodarbības šajās skolās?
 12. Vai visiem bērnudārza bērniem būs vietas pilsētas bērnudārzos (vecumā no 18 mēnešiem), kad vecākiem jāatgriežas darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, ņemot vērā to, ka šobrīd arī pilsētā deklarētos bērnus nav iespējams uzņemt no 18 mēnešu vecuma?

Vēlamies arī atgādināt, ka LR likuma par pašvaldībām 15. pants un izglītības likuma 11. pants nosaka Pašvaldības pienākumu gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošinot visiem bērniem vienādas tiesības un iespējas iegūt izglītību atbilstoši katra spējām. Tāpat Pašvaldībai ir jārūpējas arī par kultūru un jāsekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, t.sk., nodrošinot bērnam tiesības apgūt kultūras mantojumu un piedalīties tā aizsardzībā, kā arī attīstīt savas jaunrades spējas. Pašvaldībai ir jāīsteno bērnu tiesību aizsardzība attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Psihologi ir pierādījuši mūzikas apguves pozitīvo ietekmi bērna attīstībā – mācoties mūziku, bērnā attīstās matemātiskās spējas. Mūzika ir strukturēta, tai piemīt hierarhija, un tās izpratne atvieglo bērnam apgūt datorprasmes. Psihologi ir pierādījuši, ka mazie mūziķi, pat ja vēl tik labi nav paguvuši attīstīt muzikālo dzirdi un atmiņu, apsteidz savus vienaudžus loģiskajā domāšanā. Mūzikas nodarbības attīsta komunicēšanās prasmes. Mūzikas nodarbības iemāca “strādāt un iekļauties komandā”. Mūzikas nodarbības audzina mazos “cēzarus”, kas prot vienlaikus darīt vairākus darbus. Savukārt, mākslas nodarbības bērnos audzina radošumu, plašāku uztveri, spēju kritiskāk novērtēt apkārt notiekošos procesus un skaidrāk paust savas domas. Esam pārliecināti, ka mūzikā un mākslā iegūtās prasmes bērnam turpmākajā mācību procesā un dzīvē kopumā sniedz lielāku ieguvumu nekā moderni aprīkota dabaszinātņu laboratorija.

Līdzīgas profesionālās ievirzes programmas Novada lauku bērniem nepiedāvā nedz citas lauku skolas, nedz arī Alūksnes profesionālās ievirzes skolas. Lai apgūtu mūziku vai mākslu Alūksnē, vecākiem jānodrošina bērna nokļūšana uz šīm skolām, bet visiem vecākiem, kuru bērni labprāt būtu apguvuši mūzikas vai mākslas programmas, tas nav iespējams.

Mūsu vērtējumā Jaunannas bērniem, dodoties mācīties uz Alūksnes skolām, lai arī būtu iespējas iegūt vairāk draugu, iemācīties socializēties, ātrāk kļūt patstāvīgiem, apgūt prasmes labāk aprīkotā dabaszinātņu kabinetā un sporta zālē, toties bērnu attīstību kavētu pārmaiņu radītais stress, kā arī interešu un profesionālās ievirzes programmu apguves ierobežotība. Apzināmies arī to, ka lielajās klasēs skolēniem netiks nodrošināta individuāla pieeja, starpbrīžos un pēc stundām pilsētu skolās skolēni netiks kontrolēti un pasargāti no “nepareizā” dzīves ceļa izvēles: neveselīgas pārtikas, atkarību veicinošu vielu lietošanas, bravurīgām kompānijām, kas klaiņo Alūksnes autoostas apkārtnē. Alūksnē mēs saskatām pamatotus drošības un mobinga draudus pret lauku bērniem.

Demogrāfiskā situācija migrācijas rezultātā mainīsies ne tikai Jaunannas pagastā, bet visā novadā, jo vairāki vecāki izteica viedokli, ka, Skolas slēgšanas gadījumā, pārcelsies uz dzīvi ārpus Novada (uz Gulbenes un Balvu novadiem vai ārvalstīm). Būtiskas izmaiņas (negatīvas) paredzamas vecuma struktūrā, jo aizbrauks tieši jaunie iedzīvotāji, bet pensijas vecuma iedzīvotāji paliks.

Novada budžets Skolas slēgšanas gadījumā iegūtu tikai īstermiņā, turklāt arī slēgtas Skolas uzturēšana prasa budžeta līdzekļus. Palielinātos izdevumi skolēnu pārvadāšanai, transfēri citu novadu budžetos, jo no Jaunannas autobusu satiksme uz Balviem ir ievērojami parocīgāka nekā uz Alūksni.

Samazināsies Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, jo no Novada aizbrauks darbaspējīgie iedzīvotāji. Pagastā esošie uzņēmumi nespēs nodrošināt kvalificētu darbaspēku, tirdzniecības uzņēmumiem samazināsies realizācijas apjomi, kā rezultātā būs apdraudēta uzņēmumu pastāvēšana.

Skolas slēgšanas gadījumā nodarbinātība pagastā varētu pozitīvi mainīties tikai pie nosacījuma, ja skolas ēkā ir plānots ierīkot kādu Valsts vai Pašvaldības iestādi ar lielu darba vietu skaitu. Tomēr, ņemot vērā jau šobrīd pagastā pieejamās neizmantotās ēkas un to, ka tām pielietojums līdz šim nav atradies, pastāv šaubas par Skolas ēkas pielietojumu. Tieši zaudējumi nodarbinātībai Jaunannā būtu Skolas tehnisko darbinieku un skolotāju darba vietu likvidēšana, kā rezultātā tiem darbs, iespējams, būtu jāmeklē ārpus Novada robežām. Darbaspējīgie bērnu vecāki pārceltos uz dzīvi tuvāk bērna skolai, lai varētu nodrošināt bērnam drošību pēc mācību beigām un labākas interešu izglītības iespējas. Samazinoties attīstības potenciālam, varētu tikt slēgti vairāki uzņēmumi pagastā, kas multiplicētu nodarbinātības samazināšanos, jo darbu zaudējušie darbinieki un viņu ģimenes meklētu darbu un dzīvesvietu ārpus Jaunannas, kā rezultātā vēl vairāk samazinātos atlikušo uzņēmumu attīstības perspektīvas.

Šobrīd, pateicoties Skolas pastāvēšanai, Jaunannas pagastā darbojas šādi kolektīvi: bērnu vokālais ansamblis „Pipariņi”, bērnu teātris “Ejam”, jauniešu vokālais ansamblis „Mūza”, jauniešu klubs „Tikšķis”, kas Skolas slēgšanas gadījumā pārtrauks savu pastāvēšanu. Skolotāji, kas lielākoties ir arī Jaunannas amatierkolektīvu vadītāji, nodrošina vietējo iedzīvotāju iesaisti kultūras dzīvē un tradīciju saglabāšanu. Ja šiem skolotājiem nāktos meklēt darbu ārpus Jaunannas, pastāv draudi, ka tie arī dzīvesvietu meklētu citur un vairs nebūtu iespējams nodrošināt amatiermākslas kolektīvu vadīšanu.

Skola ir kultūras izpratnes ieaudzināšanas pamats un, lielā mērā pateicoties tam, Jaunannā tik ļoti ir attīstīta kultūras dzīve. Aktīvo pašdarbnieku attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu Jaunannā ir ievērojami vairāk nekā Alūksnē. Savukārt, uz kultūru balstās iedzīvotāju lokālpatriotisms, jo tā iedzīvotājus saista konkrētai vietai, kopienai, kolektīvam. Sniedzot labu izglītību bērniem, bet neieaudzinot lokālpatriotismu, mēs audzinām labus speciālistus Rīgai vai ārvalstīm, bet ne savam novadam un tā nav ilgtermiņa domāšana.

Jaunannas Skolas sniegtais izglītības piedāvājums, t.sk. mūzikas un mākslas programma, sniedz būtiskas attīstības iespējas ne tikai 62 pamatskolas un pirmsskolas izglītības programmas skolēniem, bet arī 90 profesionālās ievirzes audzēkņiem.

Bērnu iespējas saņemt kvalitatīvāku un plašāku ārpusstundu izglītību, kultūras izpratni un lokālpatriotismu, ir mācoties tuvāk savai dzīvesvietai.

Novērtējam Darba grupas vēlmi sakārtot Alūksnes novada izglītības iestāžu tīklu, lai katram izglītojamam nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību, tomēr vēlamies paust bažas, ka plānoto reformu apjoms (Alūksnes pilsētas skolu apvienošana, nepabeigtā AVĢ rekonstrukcija un jaunā sporta centra būvniecība, pagastu skolu slēgšana vai reorganizēšana, transporta un ēdināšanas jautājumu risināšana) nav kvalitatīvi realizējams viena gada laikā, turklāt, steiga un slepenība, kādā tiek virzīti Darba grupas plāni, neliecina par labu, caurspīdīgu un uz iedzīvotāju interesēm vērstu lēmumu pieņemšanas principu ievērošanu.

Esam pārliecināti, ka kopīgiem spēkiem spējam atrast labāku risinājumu esošo izglītības sistēmas novadā un JMMPSK problēmu risināšanai, tāpēc lūdzam, pirms tālāku lēmumu pieņemšanas, rast iespēju organizēt tikšanos ar JMMPSK Padomi, skolotājiem un Jaunannas uzņēmējiem.

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas padome

Kaspars Gusts , Aigars Ribušs , Zanda Pavlova, Santa Loseva ,Zoja Ribuša , Iveta Banka , Vita Siliņa .

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Komentāri (1)

 1. Viss jau ir labi, bet zināmās aprindās jau runā, ka skolas un dažs labs dārziņš jāslēdz jau šogad. Tāpat šogad pirms 2022. gada 1. septembra jālikvidē visas trīs pilsētas skolas un jāatstāj tikai viena skola ar vienu administrāciju uz divām ēkām. Grūti gan šo visu iedomāties, neticās, ka sporta un ģimnāzijas būvprojekti tiks pabeigti pirms pirmā septembra un kā tur vispār kaut ko varēs organizēt. Tāpat sākumskolai sakām ardievas pilsētā. R.I.P. Gribēsies redzēt tos deputātus, kuri par šo balsos jā! Tas būs jādara drīz. Labākais jau, ka daži labi pārstāvji smaidot saka, ka nekas jau nav nolemts un ka tas ir tikai ziņojums, bet pa klusām jau tiek gatavoti konkrēti lēmumi, vēl tik nav paprasījuši cik skolotāji gribēs strādāt apvienotā kolektīvā pa vairākām ēkām, vai arī principā nostādīs fakta priekšā. Domāju, ka būs kas atteiksies turpināt pedagoģisko darbu, varēs pieņemt jaunus RPIVAS studentus.

  10
Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.