Reklāma

Pašvaldība atgādina – zāle jāpļauj arī īpašumam piegulošajā teritorijā

Foto: Agita Bērziņa

Vasarai sākoties, Alūksnes novada pašvaldība aicina gan pilsētas, gan pagastu teritoriju zemes īpašniekus regulāri rūpēties par īpašumu uzturēšanu kārtībā.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Spudiņa norāda, ka Alūksnes novada pašvaldības teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi nosaka, ka zemesgabala īpašniekam vai tā tiesiskajam valdītājam ir pienākums nopļaut un savākt zāli ne tikai savos priekšdārzos, bet arī īpašumam piegulošajās teritorijās – līdz ietves tuvākajai malai (ja ielas malā ir ietve) vai līdz brauktuves tuvākajai malai (ja ietves nav). Piegulošajā teritorijā zāle jānopļauj un jāsavāc 7 m attālumā no zemesgabala robežas. Citās Alūksnes pilsētas un novada ciemu teritorijās zāle jānopļauj un jāsavāc vismaz divas reizes gadā – ne vēlāk kā līdz 22. jūnijam un 30. jūlijam. Pārējās pagastu teritorijās zāle jānopļauj un jāsavāc vismaz vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 15. septembrim.

Tāpat minētie saistošie noteikumi nosaka, ka zemesgabala īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nodrošināt, lai koku un krūmu zari netraucētu gājēju pārvietošanos pa ietvēm un autotransporta pārvietošanos pa brauktuvēm. Zari, kas varētu traucēt gājējiem, jāapzāģē līdz 2,5 m augstumam, bet zari, kas traucē autotransporta kustībai – līdz 4,5 m augstumam.

“Pašvaldības policija regulāri apseko pilsētas un pagastu teritorijas, kā arī sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus, ja nepieciešams,” norāda Alūksnes novada pašvaldības policijas priekšnieks Ardis Tomsons.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Komentāri (1)

  1. Viss jau ir labi, bet vai pašvaldības Policija apseko arī pašvaldības pārvaldījumā esošās zemes un īpašumus, vai arī šie noteikumi attiecas tikai uz privātpersonām nevis pašu pašvaldību?