Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Mazpulku pirmā vērtība – labi padarīts darbs

Jau no mazām dienām, lai cilvēks kļūtu krietns un darbspējīgs, galvenās atziņas bērnam iemāca vecāki, skola un aktivitātes, caur kurām veidojas izpratne par dzīvi. Arī caur mazpulcēnu aktivitātēm ikvienam bērnam vecumā no astoņiem gadiem iespējams iemācīties pamatlietas, kas ļauj turpmāk virzīties dzīvē ar izpratni par darbu, vērtībām un dabu. Par joprojām esošajām, unikālajām aktivitātēm mazpulkos vislabāk spēj stāstīt ilggadējais 29. Ziemeru mazpulka vadītājs  Jānis Bērtiņš. Viņš ir viens no šīs tradīcijas atjaunotājiem Alūksnes novadā un joprojām aktīvi darbojas šajā kustībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Video materiālā J. Bērtiņš ierāda 29. Ziemeru mazpulka, nu jau paplašinātās, telpas, kurās notiek lielākā rosība un darbu tapšana:

J. Bērtiņš ir mazpulku kustībā kopš 1997. gada, dibinot 29. Ziemeru mazpulku un vēl citus mazpulkus novadā. Viņš atceras, ka atjaunot pagastā šādu organizāciju tolaik pamudināja pagasta padomes priekšsēdētājs Vilis Pauliņš. Pavisam mazpulka rindās šo gadu laikā bijuši vairāk nekā 160 bērnu. Šobrīd Alūksnes novadā joprojām darbojas Strautiņu mazpulks, 29. Ziemeru mazpulks, 196. Bejas mazpulks, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mazpulks “Zīle” un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra mazpulks “Pa Galms” – ar mērķi izglītot bērnus un jauniešus latviskā, darbīgā, mērķtiecīgā un sakoptā vidē.

Jautāts par to, kas ir dzinulis 23 gadus šādā aktivitātē, J. Bērtiņš uzsver, ka bērnu klātbūtne jau kopš jaunības, kad pats kļuva par pionieru vadītāju, bijis galvenais motivators turpmākai darbībai.
Mazpulcēnu aktivitātes rit visu gadu un ir ļoti raženas. J. Bērtiņš uzver, ka visi novada mazpulcēni ir aktīvi, čakli un uz potenciālu virzīti.
Viņš nenoliedz, ka bērnu skaits Latvijas skolās un lauku teritorijās arvien sarūk, tomēr tas netraucē iesaistīties arī šobrīd pagastu skolās esošajiem bērniem, piebilstot: “Ziemeru skolā lielākā daļa skolotāju brauc no pilsētas un pēc mācībām dodas prom. Un kur tad lai bērniņš paliek? Šeit viņi zina, ka varēs atnākt, iesaistīties, uzmeistarot ko interesantu.”

Darbi un vērtības

Bērni ik gadu iesaistās daudzās aktivitātēs – konkursā “Zemes meita, Zemes dēls”, nometnēs, sporta spēlēs, ziedu paklāju izveidē, tirdziņos ar pašu darinātiem vai audzētiem labumiem. Tāpat  mazpulcēni kopīgi mācās dažādas vērtības, un pirmā no tām  – labi padarīts darbs. Kaut visvienkāršākais. Sākot ar ideju, plānošanu un beidzot ar darba izvērtējumu – strādāts ar peļņu vai zaudējumiem. Tā ir laba mācība, ko apgūst katrs mazpulka dalībnieks.
Otrā vērtība – izpratne par demokrātiju. Veidojot sava mazpulka sabiedrisko dzīvi, mazpulka dalībnieki mācās uzklausīt cits citu, pieņemt lēmumus, vadīt, organizēt un meklēt dažādus problēmu risinājumus.
Trešā vērtība – latviskums un valstiska pašapziņa. Latvijas Mazpulku bagāto vēsturi iepazīst gan lasot grāmatas, gan klausoties mazpulku vecbiedru stāstījumus. Tas palīdz saprast, ka Latvija ir vienīgā vieta uz pasaules, kur skan latviešu valoda un kur dzīvo ļaudis, kam ir katram sava tautasdziesma. Ceturtā vērtība – sakopti Latvijas lauki. Mazpulki realizē vides projektus, piedalās Lielajā talkā, sakopj aizmirstas un nolaistas vietas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

29. Ziemeru mazpulka vadītājs  Jānis Bērtiņš izrāda mazpulku veikumusVadītāji spēj ieinteresēt

Vaicāts, kā mūsdienās, kad jauniešu uzmanību saista galvenokārt virtuālā vide, ieinteresēt dalībai mazpulkā, J. Bērtiņš uzsver, ka noteicošais ir mazpulka vadītāja aizrautība un prasme piedāvāt jaunajai paaudzei aktivitātes, kas viņus piesaistītu. Alūksnes novada mazpulku vadītāji to spēj.  “Mums ir iespēja parādīt to, kas citādāk viņiem nebūtu iespējams, piedāvājot projektus, nometnes. Tā bērniem ir iespēja. Jo viņi vairāk redzēs, jo vairāk pratīs novērtēt, gūt dažādas prasmes, izvērtēt, kas labāk patīk. Tiem, kuriem ne tik labi izdodas, tā ir iespēja uzdrošināties. Pie mums varbūt nenāk bērni, kuri iet mūzikas skolā, mākslas skolā, jo viņi ir ļoti noslogoti. Bet arī pārējie bērni ir talantīgi, apgūst jaunas iemaņas, izstrādājot projektus, attīstot prezentēšanas māku. Piecus gadus tos prezentē, bet noslēgumā saņem “Sudraba karotīti”. Bērni iemācās sevi prezentēt, izteikt viedokli, nerunājot arī par pievienotajām vērtībām, piemēram, praktisku darbošanos.”

Apstākļi netraucē darboties
Lai arī šobrīd valstī esošās ārkārtējās situācijas dēļ mazpulku sanākšanas nenotiek, tomēr darbi rit pilnā sparā. J. Bērtiņš saviem mazpulcēniem norādījumus izziņo īsziņās, savukārt bērni padarītos darbus vai projektu gaitu sūta fotoattēlu formātā saviem mazpulku vadītājiem. Šobrīd Latvijas Mazpulku padome izsludinājusi dabisko zālāju popularizēšanas projektu, lai pievērstu jauniešu uzmanību dabiskajiem zālājiem un to dažādajām atjaunošanas iespējām. “Tāpēc jauniešiem jāiepazīst dabisko zālāju augi un jāveic pētniecība, kas izdarāms arī attālināti. Jau tagad mazpulcēni ievāc noteiktus pļavas augus, piemēram, gaiļbiksītes, un žāvē tos. Jūnijā viņiem jāpiedalās nodarbībā par pļavas augu atpazīšanu, tad jāizvēlas, kādu augu sēklas tiks ievāktas un, izmantojot augu noteicēju, ziedošie augi jāatrod dzīvesvietas tuvumā. Pēc noteiktas metodikas ievākšanas un žāvēšanas process jāfiksē. Tāpēc – darba pilnas rokas arī šajā laikā,” stāsta J. Bērtiņš.

Pēcāk savāktās sēklas būs jānodod Latvijas Dabas fonda pārstāvjiem Mazpulku projektu forumu laikā, paveiktais jāatspoguļo “Mazpulcēna Dienasgrāmatā” un jāprezentē projektu forumā. Bērniem mazpulcēnu aktivitātes ir unikāla iespēja apgūt dažādu vērtību kopumus, lai pieaugot saprastu, ka, tikai radot mazas lietas ar lielu mīlestību, rodas lielās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Šis ir tikai pirmais raksts stāstu sērijā par mūspuses unikālajām tradīcijām. Arī turpmāk reizi mēnesī – līdz decembrim – taps vēl septiņas publikācijas laikrakstā un portālā gan stāstu, gan multimediālā formā, saglabājot un popularizējot liecības par mūsu kopīgo, unikālo nemateriālo kultūras mantojumu. Kādas ir kultūras un tradīciju saglabāšanas aktivitātes pagastos, kas ir cilvēki un organizācijas, kas tradīciju nes no paaudzes paaudzē, kā to mūsdienās iedzīvina? Par to laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” un portāls “Alūksniešiem.lv” šogad vēstīs saviem lasītājiem.

Sabīne Kokarēviča,  29. Ziemeru mazpulka priekšsēdētāja
“Es iesaistos mazpulkā, jo tā ir laba pieredze pašizaugsmei. Patīk, ka mazpulcēni palīdz dabai, patīk veidot projektus, praktiski pašiem tos realizējot, iesaistīties aktivitātēs un tirdziņos. Četrus gadus esmu veidojusi projektus – audzējot kukurūzu, sīpolus, kartupeļus. Šajā, pēdējā gadā, man taps projekts par pļavas augiem, savācot sēklas un atjaunojot Latvijas pļavas.
Mazpulcēni sakopj dabu, iesaista arī citus piedalīties talkās, lai mūsu apkārtne būtu tīra un skaista. Šis jau ir viens no aspektiem, kāpēc ir vērts pievienoties mazpulcēnu pulkam.”

Mazpulku vēsture
Mazpulku kustības pirmsākumi meklējami Amerikas Savienotajās Valstīs. Kārlis Ulmanis emigrācijā pavadītajā laikā Amerikā iedvesmojās idejai, ka arī Latvijā jaunatnei vajadzīga īpaša organizācija, kas veltītu plašāku uzmanību lauksaimniecībai un sabiedriskās dzīves izkopšanai. Starptautiski tā pazīstama kā “4 H”. Mazpulku simbols ir četrlapu āboliņa lapiņa, kas simbolizē siltu un atvērtu sirdi, čaklas un mīļas rokas, labas domas un veselīgu attieksmi pret dzīvi. Tās ir vērtības, kas būs svarīgas vienmēr.

Līdz ar Atmodu Latvijā un arī Alūksnes pusē 20. gadsimta 90. gadu sākumā atdzima mazpulku kustība. Pirmo atjaunoja Viktors Ķirps Kalncempju pagastā, bet šis vilnis turpinājās Veclaicenē, Ziemeros, Strautiņos, Ilzenē, Liepnā. Šos gandrīz 30 gadus mazpulki darbojušies arī Vidagā, Gaujienā, Mārkalnē.

Alūksnes novadā mazpulku vadītāji pašlaik ir  – Jānis Bērtiņš (Ziemeri), Sandra Buliņa (Strautiņi), Lidija Stebere (Beja, Alūksne) un Inese Marķitāne (ģimnāzija).

ČETRLAPU āboliņa nozīme

Latvijas Mazpulku emblēma ir  četrlapu āboliņa lapiņa, kas senajiem latviešiem bija laimes nesēja zīme. 

ČETRAS LAPAS NOZĪMĒ:
PRĀTU – kas ziedojams skaidrām domām;
SIRDI – ko dalībnieks ziedo taisnībai un kvēlākai sajūsmai;
ROKAS – lai darītu labākus darbus;
VESELĪBU – kas ir cilvēka dārgākā manta, ko mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai Tēvzemei – Latvijai.

*Projekts “Unikālas kultūras tradīcijas Alūksnes un Apes novadu pierobežā” tiek īstenots ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.

Situs Togel 4D Bo Togel Bandar Togel Deposit Pulsa hondatoto Agen Togel Deposit Ovo Togel Bet 100 Perak Bandar Togel Terbesar Toto Togel Bandar Togel Daftar Bandar Togel Terbesar agen togel deposit ovo situs togel 4d Slot Bonus 100 Situs Judi Slot Terbaik Slot Gacor Slot Pragmatic Link Slot Gacor Dingdong Togel Slot Deposit Pulsa Situs Slot Judi Online Agen Slot Online BO Togel 5 Bandar Togel Terpercaya Agen Togel Bet 100 Perak Toto Togel Agen Togel Resmi Bandar Togel Deposit Pulsa Dingdong Togel Situs Togel Terbesar Bandar Darat Togel Togel Toto Online Togel Singapore BO Togel Bet 100 Perak Agen Togel Deposit Pulsa Situs Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta 10 Situs Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa Agen Slot Online Togel Hari Akun Slot Bet Game Situs Judi Slot Situs Judi Slot Resmi Game Slot Slot Game Bonus New Member 100 Agen Togel terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Agen Togel Online Agen Togel Singapore Togel Toto Macau Situs Togel Terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Situs Bandar Judi Togel Situs Togel BRI Online 24 Jam situs togel dan slot SITUS TOGEL DEPOSIT VIA DANA situs togel terbaik 5 bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya BANDAR TOGEL HADIAH 4D 10 JUTA Situs Slot Bet 100 Perak situs bandar togel terpercaya Bandar Togel Deposit Pulsa Situs Slot Situs Slot deposit Pulsa Agen Slot Dan Togel Toto Slot Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Situs Togel Online Situs Slot Togel Terlengkap Agen Slot BO Togel Agen Togel Online Situs Bandar Togel Dan Slot Situs Togel Togel Deposit Pulsa Slot Gacor Bandar Togel Lengkap Situs Slot 5 Bandar Togel Terpercaya Bo Togel dan Slot Toto Togel Judi togel Togel Hadiah 2D 100rb Bandar Togel Dan Slot Togel Bet 100 Lotre Togel bandar darat togel 5 bandar togel terpercaya Situs Togel Terpercaya bandar judi terpercaya Bandar Togel Terbesar Bandar Togel Online bandar togel bandar togel terpercaya hadiah terbesar judi togel bandar togel terbesar situs judi online bandar togel terbesar Togel Online Bandar Togel Bolak Balik Dibayar Bandar Togel Lengkap situs togel Bandar Togel Togel Hadiah 4d Terbesar bandar togel hadiah terbesar Bandar Togel Hadiah 4d Terbesar judi togel Togel Online Terbaik Situs Togel Terbesar Bandar Lotre Togel Togel Kamboja Dingdong Togel Bandar Togel Terbesar dan Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Daftar Bandar Togel Togel Deposit Via Dana 5 Bandar togel terpercaya agen togel terpercaya slot online Situs Bonus New Member Slot Gacor 10 Situs Bandar Togel Slot Online Agen Slot Online Slot Pragmatic Slot Pragmatic Agen Togel Lengkap Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta Slot Resmi Bo Togel Situs Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Agen Bo Togel Bandar Togel Slot Pragmatic Judi Slot Pragmatic agen togel online Agen Togel Terpercaya toto togel 5 Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Online Situs Togel Resmi Agen Slot Judi Slot Online 10 Situs Togel Terpercaya Slot Pulsa Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Bo Togel Togel deposit pulsa Agen Judi Slot Online Terpercaya Situs Slot Gacor Mesin Slot Bandar Togel dan Slot Agen Judi Slot Pragmatic Slot Online Via Dana Link Slot Gacor Situs Game Slot Online SITUS SLOT ONLINE GAME SLOT Agen Togel Terpercaya Bandar Togel Slot Bandar Togel dan Slot Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4d 10 Juta Bo Togel Bandar Togel Deposit Pulsa Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Hadiah 2d 100rb Slot Pragmatic 5 Bandar Togel Terpercaya Bandar Darat Togel Bandar Togel Dan Slot Bandar Togel Hadiah 2d 100rb Bandar Togel Hadiah Terbesar Bandar Togel Lengkap Bandar Togel Online Bandar Togel Terbesar Daftar Bandar Togel Tertua Agen Slot Bonus 100 Agen Togel Mesin Slot BANDAR TOGEL HADIAH 2D 100RB Bandar Togel 77 TOTO SLOT 5 Bandar Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya 2022 Situs Judi Slot Terbaik Bandar Darat Togel Bandar Lotre Togel Bandar Togel Bet 100 Rupiah Bandar Togel Bet 100 Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya BANDAR TOGEL HADIAH 4D 10 JUTA Bandar Togel Terpercaya BANDAR TOGEL TERPERCAYA HADIAH TERBESAR Bandar Togel Terbesar BANDAR TOGEL LENGKAP Bandar Togel Hadiah Full Togel Online Bandar Togel Resmi Bandar Togel Terbaik Bandar Togel Terbesar Situs Slot Online Bandar Judi Slot Online BANDAR JUDI SLOT ONLINE BANDAR TOGEL TERPERCAYA KUMPULAN SITUS JUDI SLOT 4D Situs Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta LINK BANDAR SLOT TERPERCAYA Daftar Bandar Togel Terbesar Dan Terpercaya Daftar Bandar Togel Tertua Dingdong Togel Daftar Situs Judi Slot Online BANDAR TOGEL TERPERCAYA AGEN JUDI SLOT ONLINE TERPERCAYA DAFTAR JUDI SLOT ONLINE Slot Pragmatic BO JUDI SLOT ONLINE DAFTAR SITUS SLOT GACOR Nama Nama Situs Judi Slot Online Terpercaya Togel China Bandar Judi Slot Online SITUS JUDI SLOT DEPOSIT PULSA Situs Slot Deposit Pulsa Togel Kamboja Agen Togel Resmi AGEN SLOT ONLINE Slot Bonus New Member 100 LINK BO TERPERCAYA SITUS SLOT GACOR Slot Gacor Agen Judi Slot Online Resmi DAFTAR NAMA NAMA SITUS JUDI SLOT ONLINE DAFTAR SITUS JUDI SLOT ONLINE AGEN TOGEL RESMI DEPOSIT PULSA Toto Slot Agen Judi Slot Gacor SLOT ONLINE KUMPULAN NAMA SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA Bandar Togel dan Slot GAME SLOT ONLINE Togel Bandar Darat BANDAR TOGEL TERBESAR TOGEL HADIAH PRIZE 123 BANDAR TOGEL TERPERCAYA Agen Slot Online Situs Slot Deposit Pulsa Situs Judi Online Situs Slot Online Situs Judi Togel Situs Judi Slot Online Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Toto Slot Agen Judi Slot Online Situs Slot Terbaru Togel Deposit Pulsa Slot Online Situs Judi Slot Online Terpercaya Slot Pragmatic Bandar Togel Bet 100 Perak Situs Slot Slot Deposit Pulsa Slot Mpo Situs Judi Slot Online Slot Online Terbaik dan Terpercaya Game Slot Agen Slot Pulsa Slot Gacor Agen slot dan Togel Agen Judi Slot Online Terpercaya Togel dan Slot Agen Togel Slot Gacor Slot Gacor Agen Judi Slot Online24Jam Slot Gacor Judi Online Judi Slot Online Bo Togel Slot Online Sultanplay Situs Judi Slot Online Situs Mpo Slot Gacor Slot PG Soft Slot Online Sultanplay Situs Togel Online Agen Judi Slot Online Situs Togel dan Slot Online 10 Situs Togel Terpercaya 10 SITUS TOGEL TERPERCAYA Slot Online Terpercaya Joker Slot Bandar Togel Dan Slot Bandar Togel Hadiah Full Bandar Togel Hadiah Terbesar Bandar Togel BANDAR TOGEL TERPERCAYA Akun Togel Resmi Togel Macau Togel Kamboja Slot Deposit 5000 Slot Terpercaya Togel Singapura Toto Macau Nama Nama Situs Slot Online Bandar Togel Kamboja Bandar Togel Terpercaya Togel Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya Agen Slot Agen Judi togel Resmi Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terbesar Bandar Toto Terpercaya Agen Slot Gacor Togel Hongkong Judi Slot Online Hondatoto Ojktoto agen slot agen togel resmi togel online agen togel terpercaya agen togel slot online bandar togel situs slot bandar togel online judi slot agen bandar togel agen togel situs judi slot slot online 5 bandar togel terpercaya bo togel terbesar agen slot judi togel online agen togel terpercaya situs togel terpercaya slot online bo togel slot online bo togel bo togel agen togel online agen togel online bo togel deposit via pulsa bet 100 tanpa potongan agen togel terpercaya https://www.cansbar.com/cgi-bin/ toto slot bo togel bo togel idn slot bo togel judi togel online slot gacor https://www.veracruzanos.info/wp-admin/js/widgets/ murah slot situs judi slot situs togel resmi daftar bandar togel tertua slot togel togel aman https://www.la-hunaudaye.com/wp-includes/pomo/ bandar togel resmi bo togel situs slot situs slot https://extraderondonia.com.br/extras/video/ togel online bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya https://wegotpowerfilms.com/music/img/ judi slot online situs slot gacor situs togel deposit via dana situs slot online terbaik 5 bandar togel terpercaya situs slot daftar togel bandar togel lengkap agen slot dan togel terpercaya bandar slot terpercaya dingdong togel agen judi togel situs togel situs judi slot situs togel bandar togel situs togel terpercaya bo togel hadiah terbesar togel 100 perak bo togel terpercaya seratus bandar togel togel 100 situs judi slot online togel hongkong togel sdy situs togel slot 4d bandar togel terbaik togel singapore situs togel terbaik agen togel resmi situs judi slot online bandar togel hadiah 4d terbesar situs slot deposit pulsa agen judi slot online agen judi slot gacor online situs judi slot online togel macau togel macau nama situs togel terpercaya situs bo togel togel kamboja slot mpo situs judi slot terbaik situs judi slot online situs togel situs agen togel judi slot bandar togel online situs judi slot toto sdy togel deposit pulsa 10rb tanpa potongan togel taiwan