Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Bejas pamatskolas vecāku viedoklis par iespējamo skolas reorganizāciju

Šī gada 7. februārī Bejas pamatskolas padomes pārstāvji tika aicināti uz tikšanos ar Alūksnes novada pašvaldības vadību un izveidotās darba grupas pārstāvjiem, kas strādā pie novada izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas. Tikšanās laikā tika prezentēti izglītības kvalitātes rādītāji, skolēnu skaita izmaiņu tendences, kā arī valsts un novada finansējums uz vienu skolēnu gan novadā, gan Bejas pamatskolā. Bejas pamatskolas padome tika iepazīstināta ar jauno Alūksnes novada skolu reorganizācijas modeli.Bejas pamatskolas padomes vecāki saskata šādu Bejas skolas turpmāku darbību:

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

• Bejas skola darbojas kā sākumskolas izglītības iestādes filiāle kādai no lauku skolām (1. – 6. klašu grupa un pirmsskolas izglītības grupa), jo tā kā izglītības iestādes filiāle tuvāko 5 gadu laika redzējumā iekļaujas IZM noteiktajos rādītājos (vairāk nekā 30 izglītojamie), papildus darbojas arī pirmsskolas izglītības grupiņa (vidēji 12 izglītojamie);

• Mērķdotācijas finansējums atbilst izglītības nodrošināšanai plānotajam Bejas skolas 1. – 6. klašu modelim un pirmsskolai;

• Bejas skola un pirmsskolas izglītības grupiņa darbojas vienā ēkā, “Vecās skolas”- šobrīd 6. – 9. klašu ēkā, kas ir renovēta, ieviesti energoefektivitātes uzlabojumi, ir labiekārtots piebraucamais ceļš un stāvlaukums, plaša un droša skolas teritorija, kura ikdienā tiek izmantota izglītības procesa dažādošanai, ir sporta laukums, (kopš 2009. gada ieguldīti administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piešķirtie līdzekļi, kā arī novada, pagasta un skolas līdzekļi vairāk nekā 150 tūkstošu eiro apmērā) pieejama pagasta bibliotēka ar bagātu literatūras un novadpētniecības materiālu, ir pieejams medicīnas personāls Bejas feldšeru vecmāšu punktā;

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

• Bejas skola piedāvā plašu interešu izglītību: mazpulks, ansamblis, tautas dejas, kokapstrādes pulciņš, sporta pulciņš, teātra pulciņš. Piemēram, mazpulks vien katru gadu piedalās dažādos pasākumos un konkursos, izstrādā savus projektus, sadarbībā ar “Ezerkauliņiem” audzē dažādus dārzeņus, veiksmīgi izaudzētais tiek pārdots gan sadarbības partneriem, gan tirdziņos. Par sasniegumiem ir iegūta Goda nominācija – Sudraba karotīte. Regulāri piedalās dažādos Latvijas Mazpulku rīkotajos pasākumos, konkursos un talkās. Mazpulcēni un pārējie skolēni kopj savas skolas teritoriju un vēsturiskos objektus Jaunalūksnes pagasta teritorijā.

• 1. – 6. klašu grupā un pirmsskolā ir iespējams nodrošināt izglītības procesu ar šobrīd jau esošajiem pedagogiem, kuriem ir profesionāli novērtēta darba pieredze pedagoģijā, kā arī pieredze darbā ar bērniem speciālajās mācību programmās, logopēdijā un interešu izglītībā;

• Bejas skolas lokācija garantē skolēniem iespēju nokļūt līdz izglītības iestādei vidēji ne ilgāk kā 20
– 30 minūšu laikā, nodrošinot lietderīgu laika pavadīšanu ārpusmācību darbā drošā, pazīstamā vidē, ar individuāla darba pieeju un ēdināšanas iespējām vēlā pēcpusdienā.Jau tagad neviens neliedz vecākiem izvēlēties izglītības iestādi pēc saviem ieskatiem, taču pārliecinošs vairākums Bejas apkārtnes bērnu tepat arī mācās. Savu izvēli vecāki pamato ar dažādiem argumentiem. Viens no tiem ir skolas iesaistīšanās projektā “Pumpurs”, nodrošinot 12 (iepriekšējā mācību gadā) (šogad 5) izglītojamiem individuālo atbalstu mācību vielas apguvē, viens izglītojamais saņem ēdināšanas atbalstu. Lai ar neformālām mācīšanās aktivitātēm veicinātu jauniešu motivāciju, pašiniciatīvu, nodibinājums “Bejas skolas attīstības fonds” šobrīd īsteno projektu “Izaicini sevi, piedalies un radi!” Skolēni tiek rosināti piedalīties olimpiādēs, dažādos konkursos novadā un valstī un gūst labus rezultātus. Piemēram, 2021. gada Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībās 5. klases audzēkne Alūksnes reģiona finālā ieguva 1.vietu, tika izvirzīta pārstāvēt novadu nacionālajā finālā Rīgā. Latvijas lauku konsultāciju centra konkursā “Šodien laukos” iegūta atzinība un dāvana, dziesmu konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija” izvirzīti uz finālu Rīgā, makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” iegūta 4. vieta Alūksnes novadā, Latvijas Mazpulku 2021. gada kalendāra zīmējumu konkursā “12 mēneši mežā” darbi zīmējumi iekļauti kalendāra veidošanā, ir arī daudzas citas aktivitātes. Vasarā skolā jau vairāk nekā 10 gadus tiek organizēta diennakts nometne “Raibā nedēļa“, kur skolēni apgūst dažādas radošas prasmes.Par skolu vecākiem ir pozitīvas atsauksmes. Mamma Dace atzīst, ka Bejas skola ir viņas dzīvesvietai vistuvākā, kuru apmeklē no ģimenes četri bērni. Bejas skolā skolotāji prot izskaidrot mācību vielu tā, lai bērnam būtu vieglāk mācīties. Bērniem ir iespēja apmeklēt konsultācijas, kurās skolotāji labprāt palīdz. Trīs bērnu mamma Arnita raksta: “Šajā skolā mani bērni jūtas laimīgi. Visiem ir labas un teicamas sekmes, sasniegumi novadā. Bērni uz skolu dodas ar prieku. Skolotāji vienmēr atrod pieeju un laiku, ja kādas vielas apguve sagādā grūtības. Nelielie klašu kolektīvi ir draudzīgi.” Mamma Jolanta atzīst: “Nevaru piekrist, ka lauku skolās nevar iegūt labu izglītību. Dēls nupat pabeidza Bejas pamatskolu un veiksmīgi turpina tālākās izglītības gaitas, saglabājot mācībās vidējo atzīmi virs 8 ballēm. Arī viņa draugi, kuri tagad mācās citās skolās, uzrāda labus un augstus rādītājus mācībās un sportā.” Bruno mamma saka, ka viņas dēls mācījās citā skolā, kur nevarēja apgūt mācību vielu, tāpēc pārcēlās uz Bejas skolu. Var redzēt, ka bērns ir ieinteresēts mācīties, ko nespēja nodrošināt lielajā skolā. Tatjana, četru bērnu mamma, kura dzīvo Bejas ciemā, saka: “Šī mums ir tuvākā skola, uz kuru bērni aiziet 10 minūtēs. Bērniem ļoti patīk skola. Negribētu, ka skolu slēgtu, un bērni būtu jāvadā uz citu skolu.” Karolīnas mamma novērtē Bejas skolas kolektīva draudzīgumu un pieejamību bērnam un satraucas par attālumu uz skolu nākotnē. Šobrīd tas jau ir liels, jo ģimene dzīvo attālos laukos. Cikos bērnam būs jāceļas, lai nokļūtu skolā pilsētā. Mamma Ivita novērtē Bejas skolas ieguldījumu bērna attīstībā, sakot, ka dēlam pirmajās klasēs bija speciālais kods un diagnoze, bet mierīgā vidē izdevās uzlabot uzvedību, sekmes, kā rezultātā kods un diagnoze tika noņemti. Tagad bērns veiksmīgi integrējies pamatskolas izglītības procesā. Kā būs pilsētas skolā? Divu pirmsskolas vecuma bērnu mamma Zeltīte novērtē apstākļus, ka bērni var apmeklēt pirmsskolas grupiņu tepat Bejā, jo ģimenei nav sava transporta, un nevar iedomāties, kā nogādātu bērnus uz citu pirmsskolas iestādi.Iepazīstoties ar jauno izglītības modeli Alūksnes novadā un lai rastu labāko risinājumu esošai izglītības sistēmai novadā un Bejas skolas tālākai darbībai, Bejas pamatskolas padomes vecāki ir lūguši Alūksnes novada vadībai izskatīt iesniegtos priekšlikumus un jautājumus un sniegt argumentētu atbildi aktuālajiem un interesējošajiem jautājumiem:

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

• Nav pārliecinošs un skaidrs skolēnu pārvadājumu modelis: attālums līdz skolai, vai ceļā pavadītais vidējais laiks mūsu lauku bērniem nebūs ilgāks kā šī brīža 20 – 30 minūtes. Skolēnu uzņemšanas vietas autobusā, jo visi nedzīvo ciemu centros. Nav skaidri skolēnu autobusu maršruti, autobusu lielums, kas piemērots lauku ceļu infrastruktūrai visos gadalaikos, bērnu drošība aktīvas autobusu kustības periodā īsā laika posmā pie jaunās mācību iestādes pilsētā. Pavadoņu nodrošinājums jaunāko klašu skolēniem. Bejas pamatskolas padomes vecāki lūdz izveidot pārliecinošu pilotprojektu ar izstrādātiem maršrutiem visu paredzēto skolēnu pārvadāšanā uz jaunajām mācību iestādēm Alūksnes pilsētā, ietverot skolēnu uzņemšanas punktus autobusā, ceļā pavadīto ilgumu, attālumu un drošību.

• Bejas pamatskolā šobrīd ir pirmsskolas izglītības grupiņa ar 11 pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, kuri dzīvo tuvā apkārtnē un kuru vecākiem, daļai, ir transporta problēmas. Kādas alternatīvas tiks piedāvātas šo bērnu izglītošanai pirmsskolas pedagoģijā, ņemot vērā šī brīža noslogojumu novada pirmsskolas izglītības iestādēs?

• Kā tiks nodrošināta interešu izglītība jaunajā izglītības modelī bērniem drošā vidē bez vecāku līdzdalības darba dienas laikā? Bejas pamatskola šobrīd un nākotnē var nodrošināt visiem skolēniem pieejamu, daudzveidīgu interešu izglītību skolas teritorijā laika intervālā starp mācību nodarbībām un transportu mājās, kā arī drošu vidi pedagoga uzraudzībā un iespēju veikt mājās uzdoto darbu izpildi.

• Kā tiks veidoti klašu kolektīvi jaunajā izglītības modelī, uzņemot lauku skolu bērnus? Kāds būs skolēnu skaits klasē, kā tiks veicināta lauku skolēnu integrācija pilsētas skolu vidē? Bejas pamatskolas skaita ziņā nelielās klasēs ir iespēja nodrošināt individuālu pieeju katra izglītojamā izaugsmē un veicināt labvēlīgu mācību vidi.

• Kā tiks veicināta kultūras un izglītības līmeņa saglabāšana lauku vidē novada mazajos ciemos, ja likvidēs Bejas pamatskolu, kas veic vienlaikus izglītības, kultūras, sociālās, lauku teritorijas apdzīvotības un lauku teritorijā dzīvojošo cilvēku labklājības funkcijas? Bejas pamatskola ir kultūrvēstures objekts, kas šīs funkcijas veic vairāk nekā 150 gadus. Un tā ir vērtība.

• Kādas ir iespējamās vakances Alūksnes novadā vairāk nekā 15 esošajiem skolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, kas šīs skolas likvidācijas procesā paliek bez darba? Šobrīd Bejas pamatskola nodarbina 10 Bejas ciema iedzīvotājus darbspējīgā vecumā.

• Kā tiks izmantotas Bejas pamatskolas ēkas un pilnveidotā infrastruktūra? Uzskatām, ka tas ir Alūksnes novada pašvaldības kopējais redzējums, nevis vienas pagasta pārvaldes atbildība.

• Kā jaunais izglītības modelis Alūksnes novadā tiks kvalitatīvi realizēts līdz nākamajam 2022./2023. mācību gadam, izvērtējot neskaidrības skolēnu pārvadājumos, ēdināšanas jautājumu risināšanā, interešu izglītības nodrošināšanā, drošības jautājumu risināšanā, nepabeigta jaunā sporta centra būvniecībā un AVĢ skolas renovācijā un Alūksnes pilsētas skolu reorganizācijā?

Bejas pamatskolas vecāku vārdā

Kristīne Zābaka, Arnita Ozoliņa, Ivita Krēvica, Jolanta Baldiņa, Iveta Mollere, Jana Grebūne

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.